Punkaharjulla jatkamme kompassin käytön ja suunnassa kulun harjoittelua sekä tutustumme korkeuskäyriin pienissä ryhmissä. Tutustuthan ennakkomateriaaliin ja karttalinkkiin. Aloitellaan taas klo 17.30.

Karttalinkki: Opastus Punkaharju Laukansaari, VT14 ja Puistometsäntien risteyksestä 

Ennakkomateriaali