Olavin Rastin lasten ja nuorten suunnistusharrastuksen kehittäminen -hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta vuosille 2021-2022. Sen ja seuran omarahoitusosuuden avulla tarkoituksena on kasvattaa lasten ja nuorten harrastajamääriä, kehittää seuratoiminnan laatua sekä sitouttaa lapset ja nuoret pysymään lajin ja seuratoiminnan parissa.

Hankerahoituksella on palkattu Eero Turkki seuratyöntekijäksi. Hommia on jo aloiteltu, ja käytännön työ Savonlinnassa alkaa 10.5.2022. Seuratyöntekijän työtehtäviksi on suunniteltu esimerkiksi:

Nuorten (ja muidenkin) taitoharjoitukset

Harjoitusten suunnittelu, kartan valmistelu, toimittaminen tulostukseen,  rastien vienti, harjoituksen vetäminen, ohjaustoiminta harjoituksessa, harjoituksen purkaminen

Lasten suunnistuskoulu

Tapahtuman suunnistusharjoituksen toteuttaminen: vetäjän ohjeiden mukaan tai sovitusti, kartan valmistelu, toimittaminen tulostukseen, harjoituksen rakentaminen, harjoituksen purkaminen (suunnistuskoulun ohjaajat vastaavat tapahtuman aikaisista järjestelyistä)

Aikuisten suunnistuskoulu

Tapahtuman suunnistusharjoituksen toteuttaminen: vetäjän ohjeiden mukaan tai sovitusti, kartan valmistelu, toimittaminen tulostukseen, tarvittaessa harjoituksen rakentaminen, (suunnistuskoulun ohjaajat vastaavat tapahtuman aikaisista järjestelyistä.)

Koulukarttaprojekti

Nätkin koulun pihakartan valmistelu

Savonlinnan koulujen suunnistusharjoitusten suunnittelu

 • jokaisella koululla olisi tulostettavaksi
  • puhdas kartta
  • 1 harjoitus pihakartalle
  • 1 harjoitus metsäkartalle

Savonlinnan koulujen karttojen jakelun suunnittelu

Tiedottaminen kouluille (Teams + tallenne)

Muut tehtävät

Kuntosuunnistusjärjestelyihin osallistuminen erikseen sovitusti (esimerkiksi ratatiedoston valmistelu tulostusta varten, rastien vienti)

Karttojen päivittäminen suunniteltujen harjoitusten toteuttamiseksi

 • Savonlinnan keskustan sprinttikartan muokkaaminen IOF-sääntöjen mukaiseksi
 • Savonlinnan keskustan sprinttikartan laajentaminen ja päivittäminen tarpeellisilta osilta
 • Nyrkkimäen kartan tarkistaminen ensikäyttöä varten
 • Nyrkkimäen kartan laajennuksen selvittäminen ja mahdollinen toteutus
 • Talvisalon kartan tarkistaminen Kompassi-tapahtumaa varten 26.7.2022