Tävlingsdirektiv / FM-natt i Nyslott 26.-27.9.2014

OBS! Tävlingsdirektiven är premilinära. Slutliga tävlingsdirektiv finns på TC.

 

Tävlingscentralen är Tanhuvaaran Urheiluopisto. Addressen: Moinsalmentie1042, Savonlinna.

På fredag 26.9. tävlas H21 kvaltävlingen i Kiilanmäki. Området finns ca 5 km från Tanhuvaara. Vägvisningen börjar från idrottsinstitutet. På lördag 27.9. tävlas finalerna i Tanhuvaara terräng.

 

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare: Hannu Kosonen

Banläggare: Pekka Inkeri (huvudbanläggare) och Jarmo Munck

Resultatservice: T:mi Kokkens, tmi ResultSalo

Tävlingsövervakare, TA: Börje Vartiainen, SSL/KR

Bankontrollant: Antti Kanerva, SK Vuoksi

Tävlingsjuryns ordf.: Hannu Myllärinen, JoKu

Regler

I tävlingen följs FOF:s regler samt av arrangörerna givna direktiv.

Karta

Kartans skala är 1:10 000, ekvidistans 5m, tryckt 9/2014 Kajaanin kirjapaino AB. Kartan är i storlek A3 i finalen och A4 i kvaltävlingen. Kartan är i stängd plastfodlar. Kartan ritats av Rauno Asikainen, Mapline Oy. Kartorna samlas in vid målgången fram till sista starttiden. Kartorna får hämtas enligt speakerns direktiv.

Kontrolangivelser

Kontrollangivelserna är tryckta på kartan såväl i finalen. I klass är H21A kontrollangivelserna mindre än normalt på grund av litet utrymme. I kvaltävlingen i H21 finns det inte kontollangivelserna på kartan. Lösa kontrollangivelser kan fås i startfållan. Fastsättningsmaterial för kontrollangivelserna finns inte.

 

Terräng

Terrängen är huvudsakligen kraftigt kuperad och välskötat savolax ekonomiskogen. Höjder är max 40 m. Framkomligheten är huvudsakligen god, men det finns även tätt skog med sämre framkomlighet. På skogsmarken finns några skogsvägar och idrottsinstitutets stigar.

Detaljrika samt kuperande områden gör orienteringen krävande. Det finns lättare terräng i de yngsta och äldsta klasserna. Terräng i klassen H21 är liknande både i kvalet och i finalen.

Snitsling och förbjudna områden

Snitslingen till startplatsen börjar från infopålen. Från startsnitslingen får man inte avlägsna sig. På tävlingskartan finns det några förbjudna områden. Enligt grenreglerna förbjudna områden är: områden ritade som tomtmark samt punktmarkerade åkrar. I H21 kvaltävlingen finns det ett fält som är ritat utan punktmarkering, så där är det tillåtet att springa.Specialutrusting

Användningen av orienteringsspikskor är förbjuden (grenreglerna punkt 3.562). Dubbskor är tillåtna.

Tävligsnummer

Tävlande i alla klasser använder tävlingsnummer. Tävlingsnummer och kontrollkort för Emitbrickor

för final finns vid TC. Numren och GPS-västen för finalklasserna H/D21 finns vid info. Nummer för H21 kvaltävlingen finns vid kvaltävlingscentral. Vid H21B-final används nummer från fredagens kvaltävling. Man använder egna säkerhetsnålar, som man också kan köpa vid TC.

Emit-brickans

Kontrollera numret på din Emit-bricka på startlista och funktionsdugligheten vid kontrollpunkt invid modellkontrollen (vid infopålen). Emit-brickans nummer granskas inte i starten. Fel och/ eller icke fungerande Emit-bricka bör bytas ut i info. Tävlande ansvarar själv för att ha rätt, fungerande bricka.

Alla tävlande använder kontrollkort med sin Emit-bricka, som man får vid tävlingsnummer.

 

Starttider

Tävlandes starttider finns till påseende på anslagstavlan, på tävlingens www-sida och i starterna. Startlistan är gjord enligt SSL:s direktiv (online-ranking 17.9.2014).

H21-klassens starttider har bildats på basen av resultatet i kvalet. De 50 bästa löper i H21A-finalen, i omvänd ordning, så att kvalsegrarna startar sist. Då samma placering erhållits i kvalet, avgörs imbördes startordning genom lottning. Se även “SSL:n Suunnistuksen SM-kilpailujen ohjeet 2014” på www-sidan. I praktiken blir det 52 löpare i A (4 kvalbanor, 17 bästa löpare från varje bana).

Tävlande som inte kvalificerat sig i H21 A-final, som avbrutit eller diskvalificerats i kvalet eller som inte startat i kvalet, har deltagarrätt i B-finalen som är en nationell tävling. Startlistan i B-finalen uppgörs efter fredagens kvalet. Starttiderna för H21 finalen läggs ut på tävlingens www-sidor i lördagsmorgonen.

Starttröskel

Starttröskeln används inte.

Starterna

Avståndet från tävlingcentrum till start på lördagen: I finalerna start 1 2,0 km och start 2 1,7km. Starterna ligger 300m från varandra. Snitsel utgår från infopålen till start. Avståndet från kvalettävlingcentrum till start på fredagen i kvalet är 0,8 km. Till starterna går man längs vägen. Första starttiden i vardera kvällen är kl 20.15. Starterna stängs 15 minuter efter sista starttid.

I finalen finns K-punkten vid startplatsen. I kvalet leder snitseln från start till K-punkten.

Det ordnas transport för överdragskläder till tävlingscentrum i finalen. Tävlande packar, markerar och lastar klädpåsen i släpet själv. Olavin Rasti har bokat plastpåser, men vi rekommenderar, att använda sina egna plastpåser. Släpen ligger nära start 2. Där finns också WC.

Funktioner i starten

-4 min kallas till startfållen, tävlande control, emit återställ, GPS (H21/D21).

-3 min separata kontrolldefinitioner, fastsättningsmaterial finns inte.

-2 min tävlingkarta på skärm

-1 min tävlande går bredvid sina kartor, karta får inte vidröras förrän starttiden

-0 min start

 

Spridning

I H21 A-finalen används salmiakgaffling. Tävlande med udda nummer tar definition och kartan H21-1 och de med jämna nummer tar definition och kartan H21-2.

 

Banlängder

Klass Distans Kontroller Start
H21 11,8 26 1
H35 8,3 17 1
H40 7,8 15 1
H45 7,1 13 1
H50 6,5 13 1
H55 5,8 12 2
H60 5,3 13 2
H65 4,5 8 2
H70 3,6 8 2
H75 3,1 8 2
H80 2,6 7 2
H85 2,6 7 2
H20 8,3 16 1
H18 7 16 1
H17 6,1 13 1
H16 5,3 11 1
H15 4,1 10 2
D21 7 14 1
D35 5,3 10 1
D40 4,8 11 2
D45 4,2 10 2
D50 3,7 9 2
D55 3,3 8 2
D60 3 8 2
D65 2,8 7 2
D70 2,6 7 2
D75 2,6 7 2
D80 2,6 7 2
D20 5,6 11 2
D18 5,1 13 2
D17 4,8 9 2
D16 3,6 9 2
D15 3,3 9 2
H21B1 9,2 13 1
H21B2 9,4 18 1
H21K1 6,5 9
H21K2 6,5 10
H21K3 6,5 9
H21K4 6,5 10

Kontroller

Modellkontroll och emit-brickans kontrollpunkt finns i tävlingscentralen vid info-pålen. Kontrollerna har kontrollskärm och en reflektor.

Mellantidskontroller

I finalen har H21 och D21 -klasser 2 online-mellantidskontroller. Det finns också mellantids-service för alla klasser vid ca 1,0 km före målet. I kvaltävlingen har alla klasser 1 online-mellantidskontrol.

Vätskepunkter

Långa banor har 4 vätskepunkter. Det finns inga vätskepunkter på korta banor. I H21 kvaltävlingen finns 1 vätskepunkt. Positionerna är markerade på kartorna i alla klasser. Det finns vatten i vätskepunkten.

Första hjälpen

Första hjälpen finns inomhus i TC och i terrängen (1 punkt). I kvaltävlingen finns första hjälpen på målområde och i terrängen (1 punkt). Vätskepunkterna och starterna har kontakt till första hjälpen i TC. Punkterna för första hjälpen i terrängen finns märkta på kartorna.Mål och avbrytning

Alla måste följa snitslingen från sista kontrollen till mål och stämpla vid mållinjen. Sedan fortsätter tävlanden till stämplingskontrollen. Avbrytande skall anmäla sig i målet och stämpla i målstämpeln. Också i möjliga skadesituationer skall det meddelas om avbrytning till målpersonalen. Målet stängs kl 01.30.

 

Gps-spårning

GPS-spårning I tävlingen utnyttjas GPS-spårning i H21 (alla) och D21 (del). Namnen på tävlande, som förses med GPS, finns framlagda på anslagstavlan och www-sidan. GPS-utrustningen är obligatorisk för de utvalda löparna. GPS-spårningen kan ses på tävlingsplatsen och på internet, sändningstid informeras på www-sidor.

Tomma livstycket för GPS skall hämtas från info i TC. Det skall vara påklädd innan man går till starten. Livstycket kan bäras på eller under skjortan, men inte under lampans ackumulator. Arrangören placerar GPS-aggregatet 4 minuter före start i fickan.

I livstyckets nedre ficka kan man insätta ackumulator, reservkompass el. dyl. Utrymmet är lika stor som en knytnäve. GPS-aggregatet, som har storlek av en liten mobiltelefon, kan också appliceras på livstycket för ackumulator om den är försedd med ficka, som kan slutas med dragkedja eller fästa. Efter tävlingen tar arrangören GPS-utrustning  bort.

 

Tävlingscentralen

Tävlingscentral: Tanhuvaaras Idrottsinstitut.

Karta över tävlingscentralen publiceras på Olavin Rastis tävlingssidorna och finns även på anslagstavlan inTC. Vänligen ta hänsyn till turister och andra idrottsmän som rör sig på området. Huvudsakligen finns tävlingscentralens service inomhus.

Tävlingscentralens service öppnas kl 17. TC för kvalet i klassen H21 finns på Kiilanmäki terräng ca 5km från Tanhuvaara. Vägvisningen börjar från Tanhuvaara.

Parkering

Bilar och bussar hänvisas till Idrottsinstitutets parkeringsplats med parkeringsfunktionär. Vänligen anmäla bussar förehand till organisatörer. I kvalet parkeras till sidan av vägen från cirka 200 meter från målet.

 

Omklädning och dusch

På lördagen finns damernas omklädning och dusch i Tanhuvaara Spas omklädningsrum fr.o.m. 19.00. Båda herrarnas och damernas omklädning- och duschutrymmen är reserverade för damer fr.o.m. 21:30. Bastu och pool är inte tillgängliga. Herrarnas omklädning och dusch finns i allaktivitets- och bollhallens omklädning- och duschutrymmen (4 st.).

I kvaltävlingen finns omklädningsmöjligheter i tält på TC. Omklädning och dusch finns i idrottsinstitutets allaktivitets- och bollhallens omklädning- och duschutrymmen. Tanhuvaara Spa är öppet på fredag kl. 13:30-21, på lördag kl. 10-21 och på söndag 10-21. Användning av Spa ingår i logipriset för gäster som overnattar i Tanhuvaara, andra enligt prislistan.

Användning av orienteringsskor inomhus i TC är absolut förbjudet!

Toaletter

Inne i idrottsinstitutet finns toaletter, även i omklädningsrummen. I finalen vid startplatserna finns toaletter med begränsat utrymme. I kvaltävlingen finns toaletter endast på TC.

 

Info

Info och tävlingskansli hittar man i idrottshallen. Info öppnar kl 17.00. I H21-kvaltävlingen hittar man info i kvaltävlingscentralen.

 

Restaurang

Det finns möjligheter att äta i idrottsinsitutens restaurang. Cafe och kiosk hittar man vid reseptionen. Reseptionen är öppen både fredag och lördag till 01.00. Det finns också cafe i idrottshallen under finalen.

I kvaltävlingcentralen finns en tältcafe.

Försäljning

I tävlingscentralen finns sportaffärernas försäljningspunkter.

 

Pris

Medaljer delas ut åt de tre första i alla klasser i A-finalen. Plaketter delas det ut åt placeringarna 4-10 i klasser H/D15–H/D21 och i andra klasser placeringarna 4-6 . Hederspriser ges åt de tre bästa i alla klasser. Prisutdelningen börjar i tävlingscentralen klassvis när resultaten är klara. B-finalernas vinnare får pris.

 

Hittegods

Levereras till info. Efter tävlingarna finns en lista av upphittade föremål samt kontaktuppgifter på Olavin Rastis hemsida.

 

Lycka till med prestationerna!

Olavin Rasti